Wolontariat/praktyki/staże

Pokaż w kalendarzu: 
0

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju bedące organizacją pożytku publicznego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wzbogaceniem swojego doświadczenia zawodowego do zaangażowania na rzecz stowarzyszenia w formie wolontariatu, praktyk bądź staży.

Organizacja prowadzi działania związane z budowaniem partnerstw lokalnych opartych o Model Partnerstwa Lokalnego (partnerstwa trójstronne). Stowarzyszenie prowadzi m. in. :

  • Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, będące m.in. inkubatorem organizacji pozarządowych i ośrodkiem szkoleniowo-doradczym,
  • Punkt Pracy Socjalnej, ukierunkowany na rewitalizację osiedla socjalnego Długa-Zwałowa w Łaziskach Średnich,
  • Młodzieżowy Klub Filmowy, realizujący projekty kulturalne i organizujący festiwale filmu niezależnego.

Stowarzyszenie prowadzi ponadto działalność związaną z badaniami społecznymi i planowaniem strategicznym w sferze polityki społecznej, organizuje targi, festyny i inne przedsięwzięcia mające na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat możliwości odbycia praktyk i wolontariatu w naszej organizacji można znaleźć na stronie w zakładce "Działaj w CSR".

 

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego