Baza ofert i CV

Czym jest serwis biurokarier.edu.pl?

Serwis biurokarier.edu.pl to platforma z ofertami pracy, praktyk i staży oraz możliwością przygotowania własnego profilu zawodowego (CV). W serwisie znajdują się oferty publikowane nie tylko w Biurze Karier UŚ, ale również w kilku innych uczelniach. Dzięki temu jest ich o wiele, wiele więcej...
 


Kto może zarejestrować się w serwisie?

Serwis jest skierowany do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.


Jak zarejestrować się w serwisie?

Przebieg procedury rejestracyjnej  zależy od tego, jaki status posiadasz - status studenta czy status absolwenta. Jeśli posiadasz oba te statusy jednocześnie, to kieruj się procedurą rejestracji dla studentów. 

Chcę się zarejestrować, jestem:

studentem

absolwentem

Użytkowanie serwisu warto rozpocząć od uzupełnienia swojego profilu zawodowego. Możesz wykorzystać w tym celu zawartość Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Pozwoli to wzbogacić Twój profil o wybrane informacje na temat przebiegu studiów (np. przedmioty, które ukończyłeś, tytuł pracy dyplomowej). Opcja ta jest jednak dostępna tylko dla osób, które rozpoczęły studia nie wcześniej niż w 2004 roku.


Więcej informacji nt. funkcjonowania serwisu znajdziesz w FAQ dla studenta i absolwenta.

Twoja ocena: Nic Średnia: 3.8 (39 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego