Oferty pracy i praktyk

Poszukują Państwo pracownika lub praktykanta? Doskonałą możliwością zaprezentowania oferty pracy, stażu, praktyk czy wolontariatu jest zamieszczenie jej we współtworzonym przez nas serwisie www.biurokarier.edu.pl
A może Państwa firma, instytucja jest cały czas otwarta na przyjęcie praktykantów? Wówczas dobrą opcją jest wpisanie się do Bazy Dobrych Praktykodawców Uniwersytetu Śląskiego.

 


O serwisie biurokarier.edu.pl

Serwis biurokarier.edu to bezpłatna, międzyuczelniana platforma, współtworzona przez Uniwersytety: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Oznacza to, że Państwa oferta dotrze do studentów i absolwentów wszystkich wymienionych uczelni - uciążliwe publikowanie tej samej oferty w wielu miejscach stało się zbędne!


W jaki sposób oferta dociera do kandydatów?

W momencie, w którym umieszczą Państwo ofertę w serwisie, zostanie ona automatycznie rozesłana do osób, które będą spełniać wymagania w niej zawarte. Dodatkowo, na Państwa prośbę e-mailową możemy rozpowszechnić ofertę na wybranych Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego (tylko w czasie trwania roku akademickiego).  


W jaki sposób zarejestrować się w serwisie?

W momencie rejestracji trafią Państwo pod opiekę jednego z partnerskich Biur Karier. Będzie to zależało od lokalizacji siedziby Państwa firmy. My odpowiadamy za województwo śląskie, łódzkie i świętokrzyskie. Opiekuni firm z siedzibą poza granicami Polski zostaną przypisani losowo.
 

Przejdź do formularza rejestracyjnego >>>

lub

Zapoznaj się z Instrukcją korzystania z serwisu >>>


O Bazie Dobrych Praktykodawców

Baza powstała w ramach projektu "Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych". Celem było usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunkach o profilach praktycznych.

Z założenia powstała z myślą o firmach, które poszukują studentów kierunków praktycznych, jednak sukcesywnie jest rozbudowywana o kolejne firmy, które zgłoszą chęć przyjęcia w swoje szeregi praktykantów z kierunków realizowanych na Uniwersytecie Śląskim. 

Jeśli Twoja firma poszukuje praktykantów cyklicznie, warto wpisać ją do powyższej bazy. Baza ta służy studentom do znalezienia odpowiedniego dla swojego kierunku studiów miejsca praktyk w ciekawej firmie lub instytucji. 

Baza dostępna jest na podstronie dedykowanej studentom i absolwentom UŚ, dotyczącej praktyk

Kto jest już w BDP? -> ZOBACZ!


W jaki sposób zgłosić chęć wpisania firmy, instytucji Bazy Dobrych Praktykodawców?

Jeśli masz pytania odnośnie Bazy Dobrych Praktykodawców lub chciałbyś wpisać się do niej, skontaktuj się z Iwą Wcisło - Maślanką - pracownikiem ds. kontaktów z pracodawcami Biura Karier.
Iwa Wcisło - Maślanka
e - mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 32 359 19 82; 501 984 457.

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.5 (19 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego