Konkurs "Praktykodawca Roku"

Państwa firma organizuje praktyki lub staże o wysokiej jakości? Warto zgłosić ją do organizowanego przez nas corocznie konkursu "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego"!

 


 


Jaki jest cel Konkursu?

Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego" jest wydarzeniem innowacyjnym i unikatowym w skali kraju. Chociaż co roku powstają liczne rankingi wyłaniające Najlepszych Pracodawców, to wciąż brakuje informacji na temat Najlepszych Praktykodawców. A przecież różnią się oni od siebie znacznie! Pracodawcy inwestują bowiem w jednostki ukształtowane, posiadające wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które "zwrócą się" firmie, natomiast Praktykodawcy przyjmują pod swe skrzydła osoby, które nie tylko nie posiadają tych kompetencji, ale nawet nie mają pewności, czy chcą i czy nadają się do pracy na danym stanowisku. Praktykodawcy przypominają zatem mentorów, którzy pomagają młodym ludziom w efektywnym starcie w karierę, nie mając pewności, czy poświęcony czas i koszty zwrócą się kiedykolwiek firmie.

Bycie Najlepszym Praktykodawcą to niełatwe zadanie, dlatego tym przyjemniej jest nam nagradzać te podmioty (firmy i instytucje publiczne), które wyróżniają się na tle innych. Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu znajduje się na stronie Biura Karier i stronie Konkursu.


Kto, kiedy i w jaki sposób może zgłosić firmę do Konkursu?

Firmy i instytucje mogą być zgłaszane do konkursu przez studentów, absolwentów, praktykantów i pracowników. Zgłoszenia są przyjmowane pod koniec danego roku kalendarzowego. Więcej informacji pojawia się na bieżąco na stronie: www.praktykodawca.us.edu.pl


Jakie są efekty Konkursu?

Co roku, w wyniku plebiscytu i głosowania Kapituły Konkursu, wyłaniani i nagradzani są "Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego". Na podstawie organizowanych przez nich praktyk tworzone są "Rekomendacje" dla innych firm i instytucji w zakresie realizacji wartościowych praktyk. 

  

Zwycięzcy są promowani wśród studentów i absolwentów, jako te, w których "nie parzy się kawy i nie kseruje dokumentów". Dodatkowo, informacja o zwycięzcach corocznie pojawia się w "Przewodniku po rynku pracy, praktykach, stażach i programach rozwoju" Biura Karier UŚ.


KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu e-mailowego: bk@us.edu.pl lub telefonicznego: (32) 359 19 82.

Twoja ocena: Nic Średnia: 4 (6 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego