Testy psychozawodowe

Czym są testy psychozawodowe?

Test psychozawodowy to narzędzie, dzięki któremu zgłębisz tajniki własnej osoby – odkryjesz atuty, które Cię wyróżniają i umiejętności, które wymagają wzmocnienia. Coraz częściej testy te są stosowane przez pracodawców w procesach rekrutacyjnych, aby określić predyspozycje zawodowe kandydatów i poziom posiadanych przez nich umiejętności przydatnych do wykonywania określonej pracy.
 


Jakie cechy lub umiejętności badają testy psychozawodowe?

Doradca kariery może Ci zaproponować wypełnienie następujących testów psychozawodowych:

  • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) – w oparciu o zainteresowania pozwala stworzyć listę preferowanych i odradzanych zawodów. Czas trwania: 20 minut,
  • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych wskazuje na charakterystykę czynności,  których wykonywanie sprawia największą przyjemność. Wyniki pozwalają na określenie, w jakim obszarze można się realizować zawodowo. Czas trwania: 15 minut,
  • Inwentarz Osobowości NEO-FFI – w oparciu o teorię Wielkiej Piątki umożliwia diagnozę cech osobowości (cechy podstawowe: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na nowe doświadczenia, Ugodowość, Sumienność). Czas trwania: 15 minut,
  • Skala Wartości Rokeacha – służy do badania systemu wartości. Pozwala na refleksję nad własną hierarchią wartości i porównanie jej z systemem wartości odpowiedniej grupy wiekowej. Czas trwania: 20 minut,
  • Kwestionariusz „Moja kariera”służy do badania motywacji i wartości w pracy. Pozwala na zastanowienie się nad własnymi kompetencjami, motywacją do pracy oraz systemem wartości. Czas trwania: 20 minut,
  • Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE) – pozwala zmierzyć ogólny iloraz inteligencji emocjonalnej oraz poznać szczegółowe informacje odnośnie akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych emocji w działaniu, rozumienia i rozpoznawania emocji innych, kontrolowania własnych emocji oraz rozumienia ich. Czas trwania: 20 minut,
  • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) – umożliwia zbadanie ogólnej efektywności w różnych sytuacjach społecznych oraz opisanie poziomu kompetencji w sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Czas trwania: 20 minut,
  • Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus (TMS-Plus) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej – inteligencji płynnej czyli wrodzonej. Czas trwania: 60 minut,
  • Kwestionariusz Wielorakiej Inteligencji w oparciu o teorię inteligencji Gardnera pozwala zmierzyć, który typ inteligencji jest obecnie dominujący. Czas trwania: 15 minut,
  • Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) – służy do diagnozy temperamentu i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka. Czas trwania: 30 minut.

W jaki sposób przebiega badanie z użyciem testów psychozawodowych?

Na pierwszym spotkaniu przedstawisz swoje oczekiwania, plany, marzenia – wszystko, co może być istotne w Twojej karierze zawodowej. Dzięki temu, nasz doradca kariery będzie mógł przygotować dla Ciebie kilka kwestionariuszy badawczych (3-4), dobranych indywidualnie do Twoich potrzeb. Po wypełnieniu testów, spotkasz się z doradcą kariery ponownie - tym razem, by omówić uzyskane przez Ciebie wyniki. A potem co? Zdecydujesz o tym wspólnie z doradcą kariery - możesz wykorzystać wiedzę o swoich mocnych stronach na rynku pracy, zapisać się na szkolenia wzmacniające Twoje obszary rozwojowe lub umówić się na kolejne spotkanie z doradcą, by opracować z nim Twój Indywidualny Plan Działania w życiu zawodowym.


Kto prowadzi testy psychozawodowe w Biurze Karier?

Badania baterią testów psychozawodowych prowadzą Małgorzata Chatys i Ewelina Skubała - nasze doradczynie zawodowe i coachowie kariery.


Jak umówić się na spotkanie z doradcą kariery?

Jeśli chcesz zbadać swój potencjał osobisty i zawodowy, to umów się na spotkanie z naszym doradcą kariery pod numer telefonu: (32) 359 20 32 / (32) 359 19 77 lub prześlij e-mail na adres: bk@us.edu.pl w celu ustalenia daty spotkania.

Twoja ocena: Nic Średnia: 3.9 (28 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego