Płatne staże

Projekt zakończony.
Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2023 r.


Postaw na Staż! 

Uniwersytet Śląski zaprasza na płatne 120 i 360 - godzinne staże w wybranych firmach. Jeśli chcesz się rozwijać i nabywać doświadczenie, a jednocześnie za swój staż otrzymać wynagrodzenie, mamy coś dla Ciebie!


CO? - płatne staże 120 i 360 - godzinne
GDZIE? - w wybranych firmach 


DLA KOGO:
Dla studentów studiów stacjonarnychostatnich 4 semestrów, wszystkich kierunków.
! Jednak, aby wziąć udział w stażu, 20% osób z Twojego roku i kierunku też musi zgłosić chęć udziału w stażu.

WYMIAR:

  • staże 120 godzin zadań stażowych: nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych w tygodniu - czas realizacji pomiędzy 3 a 6 tygodni,
  • staże 360 godzin zadań stażowych: nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych w tygodniu - czas realizacji pomiędzy 9 a 18 tygodni.

Jeśli zakwalifikujesz się do realizowania stażu w ramach Projektu, zaproponowana zostanie Ci firma z naszej BAZY FIRM lub możesz sam znaleźć pracodawcę, u którego chciałbyś odbyć staż, powiązany z Twoim kierunkiem studiów.


Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.


WIĘCEJ INFORMACJI:
Ewelina Skubała
e-mail: ewelina.skubala@us.edu.pl
tel. 508 375 583 

lub

Iwa Wcisło – Maślanka
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 501 984 457

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych - koordynator płatnych staży
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453; 32 359 21 73 

Więcej informacji na stronie.


Co musisz zrobić, aby odbyć staż?

KROK 1:
W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i  przynieś do Biura Projektów Ogólnouczelnianych  (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętro, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) następujące dokumenty:

KROK 2:
Po rozpatrzeniu przez Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych złożonych dokumentów, w kolejnym kroku zostaniesz powiadomiony o pozytywnej bądź negatywnej decyzji dotyczącej tego, czy zakwalifikowałeś się do modułu stażowego w ramach Projektu.

Jeśli zostałeś przyjęty do realizowania stażu, na tym etapie zaproponujemy Ci pracodawcę z naszej bazy firm - możesz również samodzielnie zgłosić firmę, w której chciałbyś odbyć staż, który będzie powiązany z Twoim kierunkiem studiów.

TYLKO w przypadku samodzielnego znalezienia firmy złóż wypełnioną DEKLARACJĘ PRACODAWCY dotyczącą Twojego przyjęcia na staż (załącznik nr 8). 

KROK 3:
Jeżeli pracodawca, u którego będziesz odbywać staż wymaga badań lekarskich, poinformuj nas o tym mailowo lub telefonicznie.  Wystawimy wtedy skierowanie na badania wstępne we wskazanej przychodni, po czym zostaniesz przez nas poinformowany o możliwości jego odebrania z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (pokój 2.9, II piętro Rektoratu UŚ, ul. Bankowa 12 w Katowicach).

Zrób jak najszybciej badania we wskazanej przychodni, po czym niezwłocznie dostarcz uzyskane orzeczenie lekarskie do Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych.

KROK 4:
Jednym z dokumentów, który otrzymasz od nas po zakwalifikowaniu się do modułu stażowego będzie program stażu – określa on m.in. harmonogram realizowania zadań stażowych oraz wskazuje na powiązanie zakresu przedmiotowego stażu z kierunkiem studiów.

Ustal z pracodawcą, w jaki sposób będziesz realizować staż i wspólnie uzupełnijcie program stażu. Wypełniony dokument podpisany przez przedstawicieli firmy złóż w oryginale do Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (pokój 2.9, II piętro Rektoratu UŚ, ul. Bankowa 12 w Katowicach).

KROK 5:
Na podstawie programu stażu sporządzimy TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ O REALIZACJĘ STAŻU (załącznik nr 9) – gdy będzie gotowa, zostaniesz poinformowany o możliwości jej odbioru. Złóż swoje podpisy na wszystkich trzech egzemplarzach, po czym dostarcz je do firmy, w której będziesz realizować staż. Jeden z egzemplarzy, podpisany przez wszystkie strony, musisz dostarczyć ponownie do Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (pokój 2.9, II piętro Rektoratu UŚ, ul. Bankowa 12 w Katowicach).

KROK 6:
Przed rozpoczęciem stażu, pobierz z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (pokój 2.9, II piętro Rektoratu UŚ, ul. Bankowa 12 w Katowicach) lub wydrukuj samodzielnie: LISTĘ OBECNOŚCI (załącznik nr 12) oraz DZIENNIK STAŻU (załącznik nr 13), a następnie rozpocznij staż u Pracodawcy w wyznaczonym terminie.

Wyżej wymienione dokumenty uzupełniaj w toku realizacji stażu, a po jego zakończeniu oraz podpisaniu ich przez pracodawcę dostarcz je razem z wystawionym przez siebie RACHUNKIEM (załącznik nr 14), by rozliczyć zrealizowany staż.

Po zakończonym stażu dostarcz ZAŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU STAŻUzałącznik nr 15 ORAZ PODSUMOWANIE REZULTATÓW STAŻUzałącznik nr 16.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.


! WAŻNE: Staż w ramach projektu nie może zostać zaliczony w poczet praktyki obligatoryjnej wpisanej w tok studiów.

! Osoby, które zrealizowały już staże w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" nie mogą ponownie zgłosić się do wzięcia udziału w module stażowym.


Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.3 (30 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego