Raporty z badań

BADANIA REALIZOWANE PRZEZ BIURO KARIER UŚ


Losy zawodowe absolwentów UŚ - informują o:
- sytuacji zawodowej absolwentów Uniwersytetu Śląskiego,
- ich statusie na rynku pracy,
- zgodności pracy z ukończonym kierunkiem studiów,
- ocenie zapotrzebowania na absolwentów na rynku pracy,
- poziomie zadowolenia ze studiów i pracy.

Przejdź do raportów >>>


Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów - informują o:
- pożądanych kompetencjach przyszłych pracowników,
- znaczeniu różnych cech kandydatów w procesie rekrutacji,
- metodach rekrutacji absolwentów różnych kierunków.

 

Przejdź do raportów >>>


Oferty pracy i praktyk dla studentów i absolwentów UŚ - 
informują o:
- najpopularniejszych stanowiskach pracy i praktyk,
- lokalizacji ofert pracy i praktyk,
- preferowanych kierunkach studiów kandydatów do pracy i praktyk,
- preferowanych kompetencjach kandydatów do pracy i praktyk.

Przejdź do raportów >>>


Wyniki konkursu "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego" - informują o:
- firmach, które organizują najlepsze praktyki w regionie,
- instytucjach, które organizują najlepsze praktyki w regionie.

 

Przejdź do raportów >>>

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.2 (19 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego