Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach

Pokaż w kalendarzu: 
0

Szkoła Podstawowa nr 19 im. B. Chrobrego w Świętochłowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych Studentów pracą w charakterze wolontariusza na rzecz dzieci uczęszczających do tej szkoły, zarówno w czasie roku szkolnego, jak i podczas wakacji - w trakcie półkolonii.

Zadaniem wolontariuszy byłaby pomoc w odrabianiu lekcji, uzupełniania braków w nauce, spędzanie wolnego czasu z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią oraz z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.

Wolontariat ma na celu pokazanie dzieciom innych wzorców zachowań i odmiennego świata wartości.

Daje możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panem Leszkiem Wacławczykiem pod numerem telefonu: 500-032-941.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego