Wolontariat w Domu Aniołów Stróżów

Pokaż w kalendarzu: 
0

Studiujesz matematykę, chemię lub fizykę? Masz w sobie chęć pomagania innym? Dom Aniołów Stróżów zaprasza do realizacji wolontariatu polegającego na udzielaniu korepetycji ich podopiecznym! Obudź w sobie bohatera i pomóż uczniom!
 


CO? - Wolontariat w Domu Aniołów Stróżów


O WOLONTARIACIE
Podopieczni Domu Aniołów Stróżów są w wieku 6-18 lat i są podzieleni na 3 grupy wiekowe w każdej z placówek (Katowice Załęże, Sosnowiec Juliusz i Chorzów Batory). Placówki działają od poniedziałku do piątku, w godzinach ok. 14:00 - 18:30 (starsze grupy nieco dłużej). Korepetycje zwykle odbywają się w godzinach 17:00-18:30, ale możliwa jest pewna elastyczność.

Organizator wolontariatu oferuje dobrą atmosferę, artykuły biurowe, zaświadczenie o wolontariacie i możliwość rozwijania się w kierunku nauczania innych przedmiotu. Praca z podopiecznymi przebiega w formule 1x1, Wychowawcy DAS są zawsze dostępni w czasie trwania korepetycji. Zagwarantowane jest również wprowadzenie do potrzeb, problemów i zdolności konkretnych dzieci, z którymi Wolontariusz będzie pracował.


O ORGANIZATORZE
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz osób niedostosowanych społecznie, a także dla ich rodzin.

Dom Aniołów Stróżów  nieprzerwanie od 20 lat buduje środowiskowy system pomocy, która niesiona jest każdemu potrzebującemu. Na Śląsku i w Zagłębiu stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i poradnię rodzinną. DAS funkcjonuje w pogórniczych i pohutniczych dzielnicach biedy i wykluczenia: w Katowicach-Załężu, Chorzowie oraz Sosnowcu-Juliuszu. 


DLA KOGO?
Oferta wolontariatu skierowana jest do osób studiujących kierunki ścisłe – głównie matematykę, ale poszukiwani są również studenci chemii lub fizyki.


SPOSÓB APLIKACJI
Link do formularza zgłoszeniowego: https://anioly24.pl/formularz-zgloszeniowy-wolontariat/.

Osoby zainteresowane w celu poznania aktualnych potrzeb Domu Aniołów Stróżów mogą kontaktować się z Koordynatorem Wolontariatu pod adresem mailowym anielskiwolontariat@anioly24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 570 106 870.