Wolontariat w Czechach

Pokaż w kalendarzu: 
0

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu "Młodzież w działaniu”.

W ramach programu dostępne są 3 wolne miejsca na miesięczny EVS w CZECHACH.

Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów (przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie), ponadto otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki.

Data działania: 5 maja 2011 roku - 5 czerwca 2011 roku.

Do zadań wolontariusza należeć będzie głównie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu i innych programów skierowanych do młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uzupełnienie i przesłanie aplikacji dla kandydatów najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2011 roku na adres e-mailowy: sending@efm.org.pl lub faksem pod numer: 74 8111399.

Więcej informacji można uzyskać także pod numerem tel.: 74/ 8111-399 oraz e-mailem: sending@efm.org.pl.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego