Wolontariat "Teraz My!"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz My!", realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, to akcja mająca na celu integrację społeczną ludzi borykających się z problemami niesprawności.

Organizatorzy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, poszukują wolontariuszy, którzy m.in. zajęliby się pomaganiem osobom niepełnosprawnym w ich domach.

Informacje można uzyskać w katowickiej siedzibie Programu przy ul. Krakowskiej 138 (Szopienice), mailowo pion@mops.katowice.pl i telefonicznie pod numerami 607 353 738, 600 954 574. 

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego