Wolontariat podczas 14. American Film Festival

Pokaż w kalendarzu: 
0

Współuczestnicz w tworzeniu wszystkich stanów kina! Dołącz do zespołu wolontariatu 14. American Film Festival. Do współpracy organizator zaprasza zarówno wytrawnych kinofilów, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem; osoby zainteresowane szeroko rozumianą kulturą, komunikatywne, otwarte na nowe doświadczenia i wyzwania.

 


CO? - wolontariat 14. American Film Festival
APLIKACJA DO: 9 października 2023 r.


O WOLONTARIACIE
Osoby wolontariackie 14. American Film Festival pomagają w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych – tak, aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą. Pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej festiwalu, organizacji widowni, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu, obsłudze biura prasowego oraz kolportażu materiałów promocyjnych festiwalu. Wolontariusz pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady określone będą w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu we Wrocławiu, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

Wolontariat trwa w dniach 6-12 listopada 2023 r. i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty w tym okresie. Dokładne harmonogramy godzinowe są ustalane na spotkaniach organizacyjnych i zależą od działu, do którego uczestnik zostanie przypisani. Każdy dział ma swoje spotkanie i swój system pracy (bardziej lub mniej elastyczne zmiany godzinowe każdego dnia), ale wszystkie wymagają codziennej obecności – nie ma możliwości udziału w wolontariacie tylko w wybrane dni (np. tylko w weekend). 

Pomoc wolontariuszy potrzebna jest w następujących działach:

  • Obsługa widowni w Kinie Nowe Horyzonty
  • Centrum Festiwalowe
  • Biuro Gości
  • Biuro Prasowe (wywiady i social media)
  • Marketing i kolportaż materiałów drukowanych
  • Oprawa plastyczna
  • Konkursy festiwalowe
  • Księgarnia Tajne Komplety

Każdy wolontariusz, niezależnie od działu, w którym pomaga, ma możliwość udziału w wybranych przez siebie projekcjach filmowych i innych wydarzeniach, podczas których ma za zadanie kontrolowanie jakości seansu bądź pilnowanie prawidłowej realizacji wydarzenia.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi. 

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Dokument zostanie wysłany pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu. 


DLA KOGO?
W festiwalu mogą wziąć udział osoby od 16. roku życia pod warunkiem dostarczenia podpisanej zgody na udział w festiwalu przez rodzica lub opiekuna podczas spotkania organizacyjnego.


SPOSÓB APLIKACJI
Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony pod linkiem poniżej. Formularz będzie aktywny w okresie naboru na wolontariat. Uzupełnienie formularza będzie możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie.

Formularz.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami. 

Na zgłoszenia organizator czeka do 9 października 2023 r., a o wynikach naboru organizator poinformuje drogą mailową do 24 października 2023 r.

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Wolontariat trwa w dniach 6-12 listopada 2023 r. i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty w tym okresie. W formularzu należy dokładnie określić swoją dyspozycyjność każdego dnia. Te informacje są szczególnie istotne podczas rekrutacji.

Podczas wypełniania zgłoszenia należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, na którym widać z bliska twarz (zdjęcie do identyfikatora). Proszę dostarczyć plik w dobrej jakości i rozdzielczości o wielkości do 10 MB.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego