Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaprasza na bezpłatne Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, które odbędą się 11 maja 2011 roku, w Cieszynie.


Celem Targów jest:

  • promocja sieci EURES (sieci publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym rynku pracy) oraz mobilności transgranicznych,
  • ułatwienie kontaktu pracodawców z Polski, Czech i Słowacji z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
  • zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz instytucji szkoleniowych z regionu przygranicznego.


Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty na temat warunków życia i pracy oraz zakładania działalności gospodarczej na Słowacji, w Czechach i w Polsce oraz konferencja poświęcona aktualnej sytuacji na przygranicznym rynku pracy.


Ponadto w czasie trwania Targów zaprezentują się min. pracodawcy, uczelnie wyższe w tym Uniwersytet Śląski, partnerzy rynku pracy, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz publiczne służby zatrudnienia.


Kompletna lista wystawców znajduje się tutaj.

Targi będą trwały w godzinach 10.00 - 14.00, w budynku głównym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bielskiej 62, w Cieszynie.

Więcej na www.wup-katowice.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego