Szkolenia z obszaru ICT

Pokaż w kalendarzu: 
0

Szukasz możliwości, by podnieść swoje kompetencje? Zapoznaj się z projektem "Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego" i znajdź propozycję dla siebie.
 


CO? – projekt "Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego"


O SZKOLENIACH
Obszar ICT (kompetencji cyfrowych) - 100% dofinansowane - bez wkładu własnego

Tematy szkoleń ICT:

 • Wykorzystanie komputera w codziennym życiu i pracy (24h)
 • Efektywne wykorzystanie aplikacji biurowych (Word, Excel, Outlook) (24h)
 • Microsoft Excel w codziennej pracy – poziom podstawowy (24h)
 • Microsoft Excel w codziennej pracy – poziom średnio zaawansowany (24h)
 • Praktyczne narzędzia do analizy, interpretacji i wizualizacji danych (Excel, Powerpoint, Visio) (24h)

Szkolenia poprowadzi firma InterIT Spółka z o.o.


DLA KOGO?
Szkolenia skierowane są do:

 1. Osób pracujących
 2. W wieku 18+
 3. Mieszkających lub pracujących na terenie województwa centralnego
 4. Zamieszkujących subregion centralny
 5. Należących przynajmniej do jednej z poniższych grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.:
  1. osób o niskich kwalifikacjach (max poziom ISCED 3)
  2. osób w wieku 50+
  3. osób mieszkających w średnim mieście
  4. kobiet
  5. osób z niepełnosprawnością
  6. osób mieszkających na terenach wiejskich

SPOSÓB APLIKACJI
Więcej informacji o terminach i szczegółach uczestnictwa:

Jolanta.klimiuk@interit.eu, tel. 504 220 382

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego