Szkolenia-wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają osoby zakwalifikowane do wolontariatu na szkolenia.

Szkolenia odbędą się 12 i 13 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 w auli im. K. Lepszego w budynku Rektoratu. Będą prowadzone przez Pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Za osoby zakwalifikowane uważa się osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy na wolontariat.

Warunkiem koniecznym dalszego udziału w wolontariacie jest obecność na szkoleniach 12 i 13 stycznia br.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego