Szkolenia dla animatorów edukacji globalnej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Fundacja Nowe Media poszukuje wolontariuszy z całej Polski w wieku do 25 lat, którzy po przejściu cyklu bezpłatnych warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami (Akademia Animatorów LEG), będą prowadzić zajęcia metodami aktywnymi dla młodzieży szkolnej z zakresu edukacji globalnej (wielokulturowość, prawa człowieka, współzależności globalne w kontekście wody, żywności, edukacji, kryzysów humanitarnych, uchodźctwa, zmian klimatycznych, odpowiedzialnej konsumpcji, Milenijnych Celów Rozwoju).

Rekrutacja trwa do 15 lipca 2012 r.

Co oferuje Fundacja?

- wiedzę i umiejętności przydatne w poszukiwaniu ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego,

- bezpłatny cykl szkoleń, warsztatów i spotkań z ekspertami z zakresu wybranych zagadnień edukacji globalnej (wielokulturowość, prawa człowieka, współzależności globalne w kontekście wody, żywności, edukacji, kryzysów humanitarnych, uchodźctwa, zmian klimatycznych, odpowiedzialnej konsumpcji, wiedza o Milenijnych Celach Rozwoju),

- trening w zakresie pracy animatorskiej i trenerskiej (proces grupowy i dynamika szkolenia, komunikacja w grupie i z grupą, narzędzia i metody w pracy warsztatowej, rozwiązywanie konfliktów, praca metodami aktywnymi, planowanie programów warsztatów),

- materiały edukacyjne i trenerskie niezbędne w pracy z młodzieżą,

- możliwość poprowadzenia warsztatów w szkołach z zakresu edukacji globalnej,

- stałe wsparcie merytoryczne doświadczonych trenerów Fundacji Nowe Media,

- stały dostęp do materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Fundacji Nowe Media,

- możliwość zaangażowania się w różne inne działania działania i akcje edukacyjne Fundacji Nowe Media,

- stałe możliwości podnoszenia kwalifikacji trenerskich,

- certyfikat absolwenta Akademii Animatorów LEG.

Warunkiem zdobycia certyfikatu jest 75 % frekwencja na cyklu szkoleń Akademii Animatorów LEG i przeprowadzenie 3 warsztatów dla szkół w pierwszym semetrze roku szkolnego 2012/2013 (warsztat będzie obejmował min. 5 godzin zegarowych).

Formularze zgłoszeniowe wraz z ankietą dla animatorów (do pobrania ze strony ) jak również wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres mailowy: marcin.grudzien@nowemedia.info (temat maila: AA LEG).

Więcej informacji na stronie.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego