Stypendia Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki

Pokaż w kalendarzu: 
0

Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki informuje o możliwości uzyskania stypendium w roku akademickim 2011/2012.

Stypendia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pochodzących z jednego z krajów Europy Wschodniej: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumuni, Serbii, Słowacji, Ukrainy.
Stypendium pokrywa studia doktoranckie i podyplomowe na jednej z bawarskich uczelni.

Roczne stypendium może zostać wydłużone do maksymalnie 3 lat.

Szczegółowe kryteria naboru:
- obywatel jednego z krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumuni, Serbii, Słowacji, Ukrainy; na stałe zamieszczały w ojczyźnie (w momencie składania aplikacji),
- osoba do 30 roku życia, będąca w trudnej sytuacji finansowej,
- osoba biegle posługująca się językiem niemieckim (w przypadku niektórych uczelni i programów znajomość języka angielskiego jest również wymagana),
- absolwent z doskonałym wynikiem w nauce (potwierdzonym dyplomem).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Bayhost.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 lutego 2011 roku.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego