Rekrutacja w śląskiej Służbie Celno-Skarbowej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Krajowa Administracja Skarbowa poszukuje chętnych do Służby Celno-Skarbowej. Tylko do 15 stycznia 2019 roku kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.
 


CO? – rekrutacja do śląskiej Służby Celno-Skarbowej
APLIKACJA DO: 15 stycznia 2019 r.


O WYDARZENIU
Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 20 etatów w jednostkach organizacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w tym również w oddziałach celnych w Zabrzu, Gliwicach, Tychach oraz na katowickim lotnisku.


O ORGANIZATORZE
Krajowa Administracja Skarbowa to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w województwie śląskim zatrudnionych jest 639 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.


DLA KOGO?
Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to:

  • obywatelstwo polskie,
  • odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia,
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

SPOSÓB APLIKACJI
Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

  • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • test wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
  • test sprawności fizycznej,
  • test psychologiczny, sprawdzający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby, sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Nad całością postępowania kwalifikacyjnego czuwa zespół powołany przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Szczegółowy zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowiskach w referatach i oddziałach celnych, wymagane dokumenty i oświadczenia dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego