Rekrutacja DODATKOWA na płatne STAŻE! Tylko do 23 kwietnia!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Postaw na Staż! Tylko do 23 kwietnia trwa rekrutacja dodatkowa na płatne 1 i 3 - miesięczne staże w wybranych firmach. Jeśli chcesz się rozwijać i nabywać doświadczenie, a jednocześnie za swój staż otrzymać wynagrodzenie, mamy coś dla Ciebie! Jeśli masz firmę, która przyjmie Cię na staż, możesz zgłosić ją do projektu i odbyć w niej staż!

 


CO? - płatne staże 1 i 3 - miesięczne
GDZIE? - w wybranych firmach 
REKRUTACJA DODATKOWA: tylko do 23 kwietnia br.


DLA KOGO: - dla studentów studiów stacjonarnychostatnich 4 semestrów, wszystkich kierunków.
! Jednak, aby wziąć udział w stażu, 20% osób z Twojego roku i kierunku też musi zgłosić chęć udziału w stażu.
WYMIAR: staże 1 miesięczne: wymiar stażu: 120 godzin zadań stażowych lub staże 3 miesięczne: 360 godzin zadań stażowych (nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych w tygodniu).


! Możesz skorzystać z naszej BAZY FIRM lub sam znaleźć firmę, w której chciałbyś odbyć staż, który będzie powiązany z Twoim kierunkiem studiów.


Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.


WIĘCEJ INFORMACJI:
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453

Więcej informacji na stronie stronie.


Co musisz zrobić, aby odbyć staż?

KROK 1:
W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2020 r.), a następnie wypełnij i wyślij skany na adres e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl  następujących dokumentów:

KROK 2:
Po zakwalifikowaniu się do modułu stażowego w ramach Projektu, należy wydrukować, wypełnić i złożyć w Biurze ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 156, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice) oryginały następujących dokumentów:

KROK 3:
Przed rozpoczęciem stażu, pobierz z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 156, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice)

  • SKIEROWANIE NA WSTĘPNE BADANIA LEKARSKIE, ZRÓB BADANIA WE WSKAZANEJ PRZYCHODNI, PO CZYM  NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZ UZYSKANE ORZECZENIE LEKARSKIE.

KROK 4:
Podpisz TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ O REALIZACJĘ STAŻU (załącznik nr 9)

KROK 5:
Przed rozpoczęciem stażu pobierz z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 156, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice)  

a następnie rozpocznij staż u Pracodawcy w wyznaczonym terminie.Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

Twoja ocena: Nic Średnia: 2 (5 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego