Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego, który skierowany jest do osób polskiego pochodzenia studiujących na kierunkach ekonomicznych z krajów byłego ZSRR.

Program obejmuje:

  • stypendium szkoleniowe mające na celu umożliwienie uczestnictwa w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, stażach lub/i praktykach uzupełniających o charakterze edukacji ekonomicznej, które pozwolą Polakom ze Wschodu zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne w życiu zawodowym lub naukowym,
  • stypendium socjalno – naukowe umożliwiające Polakom pochodzącym ze Wschodu podjęcie lub kontynuację studiów ekonomicznych stacjonarnych I, II i III stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach na terenie RP lub w  jej filiach w krajach byłego ZSRR.

O stypendium ubiegać się mogą osoby, które:

  • pochodzą z krajów byłego ZSRR,
  • mają polskie pochodzenie,
  • są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskiej uczelni,
  • nie pobierają stypendium rządu RP (Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej),
  • spełniają inne warunki wymienione w Regulaminie programu.

Termin przyjmowania wniosków mija 25.03 oraz 15.04 2011 roku.

Operatorem programu jest Fundacja Wileńszczyzna.

Więcej informacji na www.stypendium.org

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego