Program praktyk w w fundacji Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Wakacje z dyplomacją gospodarczą! Od dziś już możliwe! Aplikuj na zdalne praktyki w fundacji Instytut Dyplomacji Gospodarczej.

 


CO? – program praktyk w Instytucie Dyplomacji Gospodarczej


O PROGRAMIE
Można dołączyć do zespołów projektów:

  • Invest America - zadaniem praktykanta będzie wsparcie projektowe rozwoju portalu o biznesie w Ameryce Łacińskiej (praktykant ds. biznesowych). Wraz z IDE praktykant nauczy się jak prowadzić projekty w organizacji pozarządowej.
  • Atomowa Dyplomacja - zadaniem praktykanta będzie analiza zagranicznej ekspansji energetyki jądrowej w Polsce i na świecie (praktykant ds. energetyki). Wraz z IDE praktykant napisze swoje pierwsze teksty i artykuły dotyczące stosunków międzynarodowych.
  • Arts, Business & Diplomacy - zadaniem praktykanta będzie wsparcie w realizacji webinarów dotyczących dyplomacji kulturalnej (praktykant ds. komunikacji). Wraz z IDE praktykant zrealizuje swoje pierwsze wydarzenia z udziałem ekspertów.
  • GospoStrategie - zadaniem praktykanta będzie analiza zagranicznych i krajowych instytucji dyplomacji gospodarczej (praktykant ds. analitycznych). Wraz z IDE praktykant przygotuje swoje pierwsze analizy z obszaru dyplomacji gospodarczej i handlu zagranicznego.

Program praktyk obejmuje:

  • omówienie systemu instytucjonalnego polskiej dyplomacji gospodarczej,
  • podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej (łącznie z zakładaniem),
  • wstęp do fundraisingu.

Praktyki odbędą się w formie zdalnej w okresie od 18 lipca do 15 sierpnia 2022 r., na zasadach wolontariackich.
Praktyki zakończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyk lub referencji.
Podstawą ich otrzymania jest sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.


DLA KOGO?
Poszukiwani są studenci kierunków powiązanych ze stosunkami międzynarodowymi, zarządzaniem, prawem i marketingiem.


O ORGANIZATORZE
Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym pragmatyzmu, rzetelności oraz efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.


SPOSÓB APLIKACJI
Rekrutacja na praktyki jest dwuetapowa. W pierwszym etapie organizator prosi o przygotowanie aplikacji składającej się z CV (należy pamiętać o umieszczeniu w nim klauzuli RODO), zawierającego wzmiankę dotyczącą zainteresowań/obszarów praktyk, jak również o przesłaniu w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności (liczba godzin w tygodniu).

RODO: Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

W drugim etapie odbędą się rozmowy z wybranymi kandydatami za pośrednictwem jednego z komunikatorów.

Aplikować można do 15 czerwca 2022 r. na adres biuro@idegroup.pl z dopiskiem "Praktyki w zespole projektu (nazwa projektu)". 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego