PŁATNE STAŻE dla studentów UŚ! Rekrutacja trwa!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Postaw na Staż! 15 listopada wystartowała rekrutacja na płatne, 120-godzinne staże w wybranych firmach! Jeśli chciałbyś się rozwijać i nabywać doświadczenie, a jednocześnie za swój staż otrzymać wynagrodzenie, to jest to idealne rozwiązanie.

 

 


CO? - płatne staże w wymiarze 120 godzin
GDZIE? - w wybranych firmach 
REKRUTACJA: od 15 listopada do 2 grudnia 2021 r.


DLA KOGO
Dla studentów studiów stacjonarnychostatnich 4 semestrów, wszystkich kierunków.
! Aby wziąć udział w stażu, 20% osób z Twojego roku i kierunku też musi zgłosić chęć udziału w stażu (warunek konieczny).


WYMIAR
120 godzin zadań stażowych (jednak nie mniej niż 20 godzin i nie więcej niż 40 godzin zadań stażowych w tygodniu roboczym) - czas realizacji pomiędzy 3 a 6 tygodniami.

Przewidywany okres realizacji staży w obecnej rekrutacji: styczeń - marzec 2022 r.


Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.


WIĘCEJ INFORMACJI:
Ewelina Skubała
e-mail: ewelina.skubala@us.edu.pl
tel.  32 359 19 77 

lub

Iwa Wcisło – Maślanka
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 501 984 457

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych - koordynator płatnych staży
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453; 32 359 21 73 


Co musisz zrobić, aby przystąpić do projektu?

W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i  przynieś do Biura Projektów Ogólnouczelnianych  (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętro, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) następujące dokumenty:

Do 20 grudnia br. wszystkie osoby rekrutujące się do projektu zostaną poinformowane mailowo bądź telefonicznie o wyniku rekrutacji (przyjęciu bądź nie do modułu stażowego). 

Osoby przyjęte do modułu stażowego wraz z informacją o zakwalifikowaniu otrzymają drogą mailową wiadomość o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, aby zrealizować staż.


Firmy współpracujące z nami w poprzednich edycjach.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.


Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (3 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego