Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ESG

Pokaż w kalendarzu: 
0

Interesujesz się zrównoważonym rozwojem? Bliskie są ci tematy związane z odpowiedzialnym biznesem? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę o ESG? Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o ESG.
 


 


CO? - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ESG 
APLIKACJA DO: 22 grudnia 2023 r.


O KONKURSIE
Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół średnich oraz studentów i studentek z całej Polski. Inicjatywa ma na celu sprawdzenie swojej wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Wypełnione online testy w ramach pierwszego etapu można przesyłać do 22 grudnia 2023 r.

Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy on zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych. Udział w inicjatywie stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia wiedzy i włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie ESG oraz udział w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce.


DLA KOGO?
W Konkursie mogą wziąć udział studenci dowolnego kierunku studiów I i II stopnia oraz uczniowie i uczennice szkół średnich o dowolnym profilu, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.


O ORGANIZATORZE
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa.


SPOSÓB APLIKACJI
Konkurs składa się z trzech etapów:
Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu wiedzy umieszczonego stronie. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 12 z 15 pytań.

Drugi etap konkursu odbędzie się w styczniu 2024 r. także w formie online. Polega on na przygotowaniu odpowiedzi na trzy pytania otwarte z zagadnień związanych z ESG. Do finału przechodzą osoby, które osiągnęły najwyższą punktację od Komisji składającej się z pracowników i pracownic Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zadanie finałowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wybrany jeden z trzech tematów  związanych z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem, wskazanych przez ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Finaliści mają ok. 3 tygodni na przygotowanie swoich wypowiedzi. Ich prezentacja nastąpi podczas finału w marcu 2024 r.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego