Konkurs fotograficzny - EMPATIA

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zajmujesz się fotografią? Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, towarzyszącemu jednemu z najważniejszych w Europie wydarzeń cyklicznych poświęconych biżuterii artystycznej – Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej.

 

 


CO? - Konkurs Fotograficzny EMPATIA
APLIKACJA DO: 29 lutego 2024 roku


O WYDARZENIU
Konkurs odbywa się w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO i towarzyszy 32. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej EMPATIA. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie prac prezentujących różne interpretacje tego tematu – najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Legnickiemu Festiwalowi SREBRO w maju 2024 roku. Ponadto przewidziane są nagrody finansowe w wysokości:

  1. I miejsce: 1500 zł
  2. II miejsce: 1000 zł
  3. III miejsce: 800 zł

O ORGANIZATORZE
Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki z siedzibą przy Placu Katedralnym 1/1, 59-220 Legnica.


DLA KOGO?
Osób powyżej 18 roku życia zajmujących się fotografią. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie.


SPOSÓB APLIKACJI
Prace powinny być przesłane na adres e-mail Organizatora: dkawczynski@galeria.legnica.eu do dnia 29 lutego br.

Prace winny zawierać dane identyfikujące w nazwie pliku w następującej kolejności: nazwisko, imię, tytuł pracy, rok powstania. Uczestnik ma możliwość dołączyć opis pracy (nieobligatoryjnie), każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Zdjęcia w formacie JPG, powinny zostać przesłane w postaci plików cyfrowych o wielkości co najmniej 3 Mb.

Szczegółówe informacje na temat konkursu.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego