Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ

Pokaż w kalendarzu: 
0

Serdecznie zapraszamy absolwentów roku akademickiego 2008/2009 do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na UŚ. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej do 31 marca 2011 roku.

 

Cele badania
Głównym celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów Uniwersytetu Śląskiego po kilkunastu miesiącach od ukończenia studiów. Zgromadzone informacje posłużą nam do lepszego dostosowania oferty Uczelni do potrzeb studentów oraz ich przyszłych pracodawców.

Czas na wypełnienie ankiety
W zależności od udzielonych odpowiedzi, od 5 do 10 minut.

Chronimy tożsamość respondentów
Badanie jest całkowicie anonimowe zarówno na poziomie samej ankiety jak i opracowywania jej wyników.

Państwa wkład w rozwój wiedzy
Dzięki udziałowi w badaniu przyczynią się Państwo do rozwoju wiedzy na temat, cięgle jeszcze słabo poznanego, obszaru rozwoju zawodowego absolwentów polskich uczelni.

Raport
Raport zostanie opublikowany na stronie Biura Karier UŚ, dzięki czemu kandydaci na studia, studenci oraz inne osoby zainteresowane tematem badania uzyskają dostęp do rzetelnych
informacji na temat rynku pracy.

Zachęcamy również do lektury raportu z pierwszej edycji badania.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do Biura Karier UŚ:

e-mail: badania.bk@us.edu.pl
tel.: (32) 359 20 32, (32) 359 19 82
www.badania.bk.us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego