Rekrutacja w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Informujemy, iż ruszył proces rekrutacji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, której zadaniem jest kształcenie i przygotowanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształcenie w KSAP trwa 18 miesięcy. W tym czasie każdemu słuchaczowi zapewnia się wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji, praktyki w administracji polskiej i zagranicznej oraz miesięczne stypendium w wysokości 2400 zł brutto. Część zajęć prowadzonych jest w językach obcych.

Proces rekrutacji skierowany jest do osób, które:

  • nie ukończyły 32 roku życia,
  • pomyślnie zdały egzamin konkursowy, złożony z III etapów ( I - test wiedzy ogólnej i sprawdzian umiejętności; II - egzamin z jednego z trzech podanych w ogłoszeniu języków obcych oraz zadanie pisemne; III - rozmowa kwalifikująca),
  • ukończyły studia magisterskie,
  • posługują się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość zatrudnienia w urzędach administracji publicznej i mianowanie w służbie cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty przyjmowane są do 17 grudnia 2010 roku.

Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej KSAP, pod nr telefonu (22) 608 01 31, (22) 608 01 28 lub pisząc na adres email: rekrutacja@ksap.gov.pl.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego