Program rozwojowy „Ekstraklasa”

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zachęcamy do uczestnictwa w programie rozwojowym Ekstraklasa, realizowanym przez firmę Tesco Polska. Program skierowany jest głównie do absolwentów studiów magisterskich (do 3 lat po ukończeniu studiów), którzy w szybkim czasie chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji menadżerskiej lub innej specjalistycznej roli w Dziale Marketingu firmy, w Biurze Głównym w Krakowie.

Program Ekstraklasa przewiduje zatrudnienie wybranych kandydatów w ramach umowy o pracę na okres 12 – 18 miesięcy oraz intensywny program szkoleniowy. Po upływie tego okresu, kandydat pozostaje zatrudniony w firmie a następnie, jeśli pojawi się taka sposobność –  w pierwszej kolejności obejmie stanowisko kierownicze.

Rekrutacja składa się z 3 etapów:

  • w pierwszym etapie kandydat wypełnia formularz aplikacyjny on-line na stronie internetowej www.tesco.rekrutacja.net,
  • w drugim etapie kandydat, którego aplikacja zostanie oceniona pozytywnie, zaproszony zostanie na rozmowę kwalifikacyjną oraz będzie zobowiązany wypełnić test znajomości języka angielskiego,
  • trzeci etap to tzw. Centrum Oceny, podczas którego kandydat rozwiązuje różnego rodzaju zadania indywidualne i zespołowe.

Program oferuje: 

  • Dynamiczne  szkolenie w miejscu pracy umożliwiające objęcie stanowiska kierowniczego po 12 – 18 miesiącach,
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • bogaty pakiet szkoleń specjalistycznych i menadżerskich,
  • możliwość podejmowania wyzwań w trakcie samodzielnej realizacji zadań,
  • wsparcie opiekuna i mentora, którzy w trakcie programu będą dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą,
  • możliwość zapoznania się z różnymi obszarami firmy,
  • pakiet socjalny oraz prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje przyjmowane są do 13 stycznia 2011 roku.

Więcej o programie na stronie internetowej.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego