Myśl globalnie, działaj lokalnie - Szkoła Aktywności Obywatelskiej

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides w Katowicach, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II edycji Szkoły Aktywności Obywatelskiej, czyli cyklu szkoleń, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania akcji społecznych, kontrolowania i wpływania na lokalną władzę, a także angażowania się w życie publiczne swoich dzielnic i miasta.

Celem Szkoły jest wzmocnienie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w związku z tym pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby nie związane z władzą samorządową, nie będące członkami partii politycznych i nie planujące kandydowania w najbliższych wyborach.

Do uczestnictwa w drugiej edycji Szkoły zapraszamy także osoby, które działają na terenie lub na rzecz miasta Katowice, zainteresowane są zwiększeniem przejrzystości lokalnego życia publicznego, a także chcą mieć wpływ na proces podejmowania decyzji, które dotyczą ich najbliższego otoczenia.

 Rekrutacja:

  • 10.01 - 4.02.2011 r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,
  • 9.02.2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji,
  • 14-16.02.2011 r. - indywidualne rozmowy z wybranymi kandydatami/kandydatkami w biurze stowarzyszenia,
  • 18.02.2011 r. - ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły.

 

Aby zostać przyjętym, należy do 4 lutego 2011 r. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres ewa@bonafides.pl, albo też tradycyjną (decyduje data wpłynięcia do biura) na adres:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.
 

Szczegóły dotyczące Szkoły można znaleźć tutaj.

Do pobrania:

Regulamin Szkoły

Formularz zgłoszeniowy

Program Szkoły

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego