Projekty

Rekrutacja liderów Szlachetnej Paczki

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz absolwentów do włączenia się w projekt Szlachetna Paczka 2011.

Projekt „Zastrzyk na start”

Pokaż w kalendarzu: 
0

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki zachęca wszystkie studentki, a także absolwentki z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie „Zastrzyk na start”.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego – wspólnego projektu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Program Menedżerski firmy Unilever

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier zaprasza do udziału w Programie Menedżerskim organizowanym przez firmę Unilever.

Projekt „SuperOgród”

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016 zaprasza wszystkich studentów chętnych do współpracy w Projekcie "SuperOgród" .

 

Akademia Liderów „Windsor”

Pokaż w kalendarzu: 
0

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym Akademia Liderów „Windsor”. 

Akademia Liderów „Windsor” (ALW) to elitarna szkoła konserwatystów.

Projekt ten skierowany jest do studentów – młodych i odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia, regionu i kraju.

Projekt "Aktywizacja społeczności akademickiej...

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów na szkolenie z zakresu zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą pt. "Aktywizacja postaw przedsiębiorczych".

Stypendia Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki

Pokaż w kalendarzu: 
0

Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki informuje o możliwości uzyskania stypendium w roku akademickim 2011/2012.

Stypendia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pochodzących z jednego z krajów Europy Wschodniej: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumuni, Serbii, Słowacji, Ukrainy.
Stypendium pokrywa studia doktoranckie i podyplomowe na jednej z bawarskich uczelni.

Finance Graduate Development Programme

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier zaprasza absolwentów i studentów ostatniego roku kierunków ekonomicznych do udziału w dwuletnim programie Finance Graduate Development Programme.

Program ma na celu kształtowanie światowej klasy Finansistów, zatrudnionych następnie w strukturze Alstom.

Inteligencja Finansowa - projekt Studenckiego Forum BCC

Pokaż w kalendarzu: 
0

Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club zaprasza do udziału w projekcie "Inteligencja Finansowa", który odbędzie się w dniach od 15 do 18 listopada na Uniwersytetach Śląskim i Ekonomicznym.
Zadaniem projektu jest przedstawienie studentom najefektywniejszych sposobów wykorzystywania własnego kapitału.

Subskrybuje zawartość
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego