Trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do modułu stażowego!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Postaw na Staż! Już dziś zgłoś się na płatne 120-godzinne staże w wybranych firmach! Rekrutacja ze względu na swój uzupełniający charakter jest przeznaczona dla studentów wybranych kierunków i lat. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie i zgłoś się do projektu!
Staże realizowane będą w przydzielonych przez nas firmach, bądź jeśli zależy Ci na współpracy z konkretną firmą - możesz zgłosić swojego pracodawcę!


CO? - płatne staże w wymiarze 120 godzin
GDZIE? - w wybranych firmach
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: 11 - 20 maja 2022 r.

UWAGA! Na prośbę studentów wydłużyliśmy rekrutację uzupełniającą do 20 maja br.


DLA KOGO:  dla studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiują na poniższych kierunkach i latach studiów:
(w tabeli ujęto kierunki i lata, z których w rekrutacji głównej dokonane zostało jakiekolwiek zgłoszenie do moduły stażowego)

kierunek studiów

stopień studiów

rok studiów

 

ARTETERAPIA

I

3

BRAKUJE 1 ZGŁOSZENIA

CREATIVE MANAGEMENT
IN NEW MEDIA

II

1

BRAKUJE 1 ZGŁOSZENIA

DORADZTWO POLITYCZNE
I PUBLICZNE

I

3

BRAKUJE 1 ZGŁOSZENIA

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

I

2

BRAKUJE 22 ZGŁOSZEŃ

FILOLOGIA POLSKA

I

3

BRAKUJE 13 ZGŁOSZEŃ

INFORMATYKA STOSOWANA

I

2

BRAKUJE 9 ZGŁOSZEŃ

KOGNITYWISTYKA

I

2

BRAKUJE 1 ZGŁOSZENIA

KOGNITYWISTYKA

II

2

BRAKUJE 3 ZGŁOSZEŃ

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
I KRYZYSOWA

II

1

BRAKUJE 5 ZGŁOSZEŃ

PEDAGOGIKA KATOWICE

I

2

BRAKUJE 3 ZGŁOSZEŃ

PEDAGOGIKA CIESZYN

II

2

BRAKUJE 9 ZGŁOSZEŃ

SOCJOLOGIA

I

2

BRAKUJE 12 ZGŁOSZEŃ

SZTUKA PISANIA

I

3

BRAKUJE 8 ZGŁOSZEŃ

! W przypadku zgłoszenia się w rekrutacji uzupełniającej zbyt małej liczby studentów danego roku danego kierunku, realizacja stażu nie będzie możliwa. 

DODATKOWO, w rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków i lat, które spełniły w poprzednich rekrutacjach warunek min. 20% osób, które zrealizowały staże - zatem studenci kierunków i lat wymienionych w niniejszej TABELI zostaną zakwalifikowani bez względu na ilość zgłoszeń.

! Osoby, które zrealizowały już staże w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" nie mogą ponownie zgłosić się do wzięcia udziału w module stażowym.


WYMIAR
120 godzin zadań stażowych (nie mniej niż 20 godzin i nie więcej niż 40 godzin zadań stażowych w tygodniu roboczym) – czas realizacji pomiędzy 3 a 6 tygodni kalendarzowych.

Przewidywany okres realizacji staży w obecnej rekrutacji: czerwiec - wrzesień 2022 r.


Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.


! WAŻNE: Staż w ramach projektu nie może zostać zaliczony w poczet praktyki obligatoryjnej wpisanej w tok studiów.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ewelina Skubała
e-mail: ewelina.skubala@us.edu.pl
tel.  32 359 19 77 

lub

Iwa Wcisło – Maślanka
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 501 984 457

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych - koordynator płatnych staży
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453; 32 359 21 73 


Co musisz zrobić, aby przystąpić do projektu?

W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i  przynieś do Biura Projektów Ogólnouczelnianych  (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętro, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) następujące dokumenty:

Po 23 maja br. wszystkie osoby rekrutujące się do projektu zostaną poinformowane mailowo bądź telefonicznie o wyniku rekrutacji (przyjęciu bądź nie do modułu stażowego). 

Osoby przyjęte do modułu stażowego wraz z informacją o zakwalifikowaniu otrzymają drogą mailową wiadomość o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, aby zrealizować staż.


Firmy współpracujące z nami w poprzednich edycjach.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.


Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego