Studencka Sieć Aniołów Biznesu zaprasza do współpracy

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszamy do udziału w Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu.

Student Business Angel Network (StudBAN) to sieć zrzeszająca z jednej strony studentów, będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów.

Celem działalności StudBAN jest przekazywanie i poszerzanie wśród studentów wiedzy z zakresu istoty działania Aniołów Biznesu oraz wspieranie przedsiębiorczości rozumianej jako nowatorskie, a także innowacyjne pomysły, czego skutkiem będzie szeroko pojęty rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto działalność StudBAN ukierunkowana jest na osiągnięcie celów w postaci wzrostu intensywności transferu technologii do środowiska biznesu oraz zwiększenia ilości inwestycji kapitałowych zmierzających do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych pomysłów studentów.

Dzięki StudBAN studenci mogą dowiedzieć się więcej o idei Aniołów Biznesu oraz zdobyć specjalistyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej działalności gospodarczej - również poprzez indywidualne porady i pomoc ekspertów zaangażowanych w projekt. Organizacja pomaga także dopracować pomysł, napisać biznes plan oraz znaleźć Anioła Biznesu, który pomoże go sfinansować. Studencka Sieć Aniołów Biznesu stwarza możliwość współpracy z wieloma podmiotami.

Kontakt:
Studencka Sieć Aniołów Biznesu
Biuro Projektu
ul. Warszawska 36 (III p.)
40-010 Katowice

tel.: 32 601 22 69
e-mail: studban@ines.org.pl
www.studban.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego