REKRUTACJA: "Wolontariat w Pkt. Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz pomagać innym? Szukasz interesującego dla Ciebie wolontariatu? Zgłoś się do "Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw" prowadzonego przez Biuro Karier UŚ we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

 

 


CO? - Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw (spotkanie informacyjne)
APLIKACJA DO: 31 stycznia 2023 roku


O WOLONTARIACIE
Od 2005 roku, dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Studenci Uniwersytetu Śląskiego mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

W ramach przygotowania do wolontariatu na marzec 2023 roku zaplanowane są dwa szkolenia: z zakresu pomocy psychologicznej oraz pomocy prawnej - obowiązkowe dla wszystkich, którzy chcą zaangażować się w wolontariat. Po szkoleniach Studenci dostaną skierowani do placówki, w której będą mogli odbywać wolontariat. Wszelkie szczegóły dotyczące przebiegu wolontariatu Student będzie ustalał bezpośrednio z przydzieloną mu placówką.


DLA KOGO?
Program kierowany jest do studentów IV i V roku psychologii i prawa oraz studentów minimum II roku studiow I stopnia na kierunkach pedagogika, praca socjalna, socjologia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz nauki o rodzinie. 


ZAPISY
Aby wziąć udział w wolontariacie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go (odręcznie), zeskanować, a następnie wysłać na adres: malgorzata.chatys@us.edu.pl

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 31 stycznia 2023 roku.

Twoja ocena: Nic Średnia: 4 (3 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego