PRZEDŁUŻAMY rekrutację do modułu stażowego dla wybranych kierunków!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Wolne miejsca w module stażowym - nie czekaj i już dziś Postaw na Staż! Zgłoś się na płatne 120-godzinne staże w wybranych firmach! Rekrutacja ze względu na swój uzupełniający charakter jest przeznaczona dla studentów wybranych kierunków
i lat. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie i zgłoś się do projektu!
Staże realizowane będą w przydzielonych przez nas firmach, bądź jeśli zależy Ci na współpracy z konkretną firmą - możesz zgłosić swojego pracodawcę!


CO? - płatne staże w wymiarze 120 godzin
GDZIE? - w wybranych firmach
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: przedłużona do 24 czerwca 2022 r. (piątek)

REALIZACJA STAŻY: 120h w okresie lipiec - wrzesień 2022 r.


DLA KOGO:  dla studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiują na poniższych kierunkach
i latach studiów:
(w tabeli ujęto kierunki i lata objęte rekrutacją uzupełniającą)

! Uwaga - jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów, wszelkie formalności związane
z organizacją stażu (w tym ustalenie harmonogramu z firmą / instytucją oraz zawarcie umowy stażowej) muszą zostać dopełnione przed dniem Twojej obrony !

kierunek studiów

stopień studiów

rok studiów

 

DORADZTWO FILOZOFICZNE
I COACHING

II

1

 

DORADZTWO POLITYCZNE
I PUBLICZNE

I

2

 

DORADZTWO POLITYCZNE
I PUBLICZNE

I

3

TYLKO OSOBY PRZED OBRONĄ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

I

3

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

II

1

 

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

I

3

 

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
I KRYZYSOWA

I

3

TYLKO OSOBY PRZED OBRONĄ

ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI LUDZKIMI

I

3

TYLKO OSOBY PRZED OBRONĄ

 

!!! DODATKOWO, w rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków i lat, które spełniły w poprzednich rekrutacjach warunek min. 20% osób, które zrealizowały staże - zatem studenci kierunków i lat wymienionych w niniejszej TABELI zostaną zakwalifikowani bez względu na ilość zgłoszeń.

 

! Osoby, które zrealizowały już staże w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" nie mogą ponownie zgłosić się do wzięcia udziału w module stażowym.

 

 


WYMIAR
120 godzin zadań stażowych (nie mniej niż 20 godzin i nie więcej niż 40 godzin zadań stażowych
w tygodniu roboczym) – czas realizacji pomiędzy 3 a 6 tygodni kalendarzowych.

Przewidywany okres realizacji staży w obecnej rekrutacji: lipiec - wrzesień 2022 r.


! WAŻNE: Staż w ramach projektu nie może zostać zaliczony w poczet praktyki obligatoryjnej wpisanej w tok studiów.


WIĘCEJ INFORMACJI:

Małgorzata Chatys
e-mail: malgorzata.chatys@us.edu.pl
tel.  32 359 20 32 

lub

Iwa Wcisło – Maślanka
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 501 984 457; 32 359 19 82

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych - koordynator płatnych staży
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453; 32 359 21 73 


Co musisz zrobić, aby przystąpić do projektu?

W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i  przynieś do Biura Projektów Ogólnouczelnianych  (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętro, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) następujące dokumenty:

Po 22 czerwca br. wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji uzupełniającej do projektu zostaną poinformowane mailowo bądź telefonicznie o statusie swojej sprawy. 

Osoby przyjęte do modułu stażowego wraz z informacją o zakwalifikowaniu otrzymają drogą mailową wiadomość o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, aby zrealizować staż.


Firmy współpracujące z nami w poprzednich edycjach.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.


Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (3 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego