Raport "Oferty 2010. Praca dla studentów i absolwentów UŚ"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Oferty 2010. Praca dla studentów i absolwentów UŚ", który powstał na podstawie ofert pracy i praktyk opublikowanych w Biurze Karier UŚ w 2010 roku.

Rok 2010 przyniósł przede wszystkim wzrost (o 43%) liczby ofert pracy, nie wiązał się on jednak ze wzrostem liczby miejsc pracy.

Informatycy byli najczęściej poszukiwanymi pracownikami. Branża IT zamieściła znacznie więcej ofert niż w 2009 roku. W grupie ofert pracy spadek liczby ofert odnotowała natomiast Administracja publiczna. 

Profil najczęściej poszukiwanego pracownika zawierał znajomość przynajmniej jednego języka obcego, przeważnie języka angielskiego (była wymagana w ponad połowie ofert pracy), doświadczenie zawodowe, komunikatywność oraz umiejętność obsługi komputera.

Czytaj raport (pdf)

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego