Projekt "Teka Absolwenta"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś osobą niepełnosprawną? Znasz osobę niepełnosprawną? Pamiętaj, że w projekcie TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja osoby niepełnosprawne studiujące na ostatnim roku lub które ukończyły studia mogą uzyskać wsparcie w zaplanowaniu swojej ścieżki kariery i zrobieniu pierwszego kroku w kierunku odpowiedniej pracy.

 


CO? – projekt "TEKA ABSOLWENTA"
KIEDY? – projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.


O WYDARZENIU
W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • kursów oraz szkoleń zawodowych,
  • zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. min. prawa jazdy, licencji wyceny nieruchomości, uprawnień elektrycznych itp.,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

O ORGANIZATORZE
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych powstała w 2004 roku jako inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem FAZON jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich.


DLA KOGO?

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, które:

  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej,
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

SPOSÓB APLIKACJI
Deklaracje zgłoszeniowe można składać online.
Więcej informacji na stronie.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego