Projekt aktywizujący osoby niepełnosprawne

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś osobą niepełnosprawną? Aktualnie poszukujesz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. 


CO? – projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”


O WYDARZENIU
Celem projektu jest wsparcie absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy lub trenera aktywizacji, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia i staże zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.


O ORGANIZATORZE
Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.


DLA KOGO?
Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone są wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe) lub posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy,
  • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

SPOSÓB APLIKACJI
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2 listopada 2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie.

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji. 

Kontakt: Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego