Projekt "Aktywizacja społeczności akademickiej...

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów na szkolenie z zakresu zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą pt. "Aktywizacja postaw przedsiębiorczych".

Program szkolenia składać się będzie z 64 godzin - w układzie 16 spotkań modułowych po 4 godz. każde, z ośmioma tematami wiodącymi. Spotkania będą miały charakter interaktywny. Oprócz części wykładowej przewidywana jest cześć warsztatowo-ćwiczeniowa.

Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Centrum w Zabrzu w marcu i kwietniu w poniedziałki i środy od godz. 16.30. Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma poświadczone świadectwo Politechniki Śląskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikatem unijnym.

Szkolenie jest elementem projektu "Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacji", którego podstawowym celem jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczności akademickiej oraz podniesienie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w wysokorozwiniętej gospodarce i zarządzania małym przedsiębiorstwem.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych: 
www.aktywnosc-akademicka.polsl.pl
www.citt.polsl.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego