Program szkoleniowy World of Audit

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu firmy KPMG zachęcamy wszystkich studentów ostatnich lat studiów zainteresowanych finansami oraz rachunkowością do wzięcia udziału w programie szkoleniowym z zakresu audytu – World of Audit.

W trakcie szkoleń, uczestnikom przekazane zostaną praktyczne ujęcia wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Specjaliści z firmy KPMG zaprezentują specyfikę pracy w audycie, wprowadzą w tematykę badania sprawozdań finansowych oraz innych zagadnień związanych z rachunkowością.

 

  

 

Charakterystyka szkoleń World of Audit: 

  • 4 szkolenia w 4 tygodnie,
  • 3 x 4 = 12 godzin zajęć,
  • termin szkoleń: maj 2011 r.,
  • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2011 r.

Tematy szkoleń:

1. Problem defraudacji w badanych podmiotach według Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej nr 240.

2. Założenie kontynuacji działalności podmiotu badanego.

3. Rezerwy i odpisy aktualizujące – wyzwanie dla biegłego rewidenta.

4. Inwentaryzacja majątku – czyli ostateczna weryfi kacja.

W roku 2011 szkolenia w ramach World of Audit odbędą się w sześciu lokalizacjach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.


Więcej szczegółów na www.worldofaudit.kpmg.pl.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego