Program stypendialny Bálint Balassi

Pokaż w kalendarzu: 
0

Węgierskie Ministerstwo Administracji Państwowej i Sprawiedliwości, informuje o możliwości aplikowania o dwa 3-miesięczne stypendia, w ramach Polsko – Węgierskiego Programu o Współpracy 2011.

Stypendysta otrzyma grant w wysokości 800 EURO miesięcznie na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wszelkich innych wydatków związanych z udziałem w programie.
Stypendyści będą zobligowani do sporządzenia eseju w języku polskim na temat Węgier po zakończeniu stypendium.

Wymagania:

  • Wiek 24 – 35 lat,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Studia - Minimum 8 ukończonych semestrów,
  • Biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowo pożądane:

  • Absolwent prawa, nauk politycznych lub dziennikarstwa,
  • Znajomość języka węgierskiego,
  • Publikacje naukowe.

Aby ubiegać się o stypendium należy napisać esej w języku polskim ( około 10.000 znaków) na podany temat:

„Jakie możliwości oferuje Polsce i Węgrom rok 2011?”
(“What kind of common opportunities does the year 2011 offer for Poland and Hungary?”)

Aplikacje należy przesyłać na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10

Termin nadsyłania aplikacji: 23 marca – 20 maja 2011 roku
Na kopercie należy umieścić nazwę programu: “BALASSI”

Aplikacje powinny zawierać:

  • CV,
  • Esej o długości 10.000 znaków,
  • List motywacyjny (maksymalnie 1 strona) zawierający opis obszaru zainteresowań, który jest bezpośrednio związany z Węgrami.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2011 roku. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani drogą pocztową do dnia 15 czerwca 2011 roku.

Stypendium bedzie miało miejsce w Budapeszcie, na Węgrzech, w okresie od 15 września do 15 grudnia 2011 roku.

Więcej informacji: janos.tischler@hunginst.pl  lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego