Program praktyk w Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Największe sprawy, międzynarodowe postępowania, priorytetowe negocjacje – przyjdź i poznaj tajniki pracy zawodowego pełnomocnika Skarbu Państwa. A jeśli nie jesteś prawnikiem – czeka na Ciebie kreatywny zespół specjalistów i rozwój w wielu obszarach. Aplikuj do programu praktyk w Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

 


CO? – program praktyk w Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej


O PROGRAMIE PRAKTYK

 • dla studentów i absolwentów prawa

Odbywając praktyki, student będzie miał okazję pracować z doświadczonymi radcami Prokuratorii Generalnej i referendarzami. Korpus prawników Prokuratorii to ponad 170 osób zatrudnionych w różnych departamentach Prokuratorii.
Z zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych można zapoznać się na stronie.

W ramach oferty (dla studentów prawa):

 • praktyki w formie stacjonarnej z możliwością indywidualnego uzgodnienia częściowej formy zdalnej,
 • możliwość współpracy przy ciekawych, precedensowych sprawach i projektach,
 • poznanie metodyki pracy zawodowego pełnomocnika Skarbu Państwa – współpraca przy bieżących czynnościach sądowych i pozasądowych, w tym także sporządzanie projektów pism procesowych, kompletowanie i opisywanie załączników, kontakt z sądami,
 • możliwość udziału w rozprawach: stacjonarnych lub zdalnych,
 • szansa na praktyczne poznanie prawa.

***

 • dla studentów administracji, finansów, informatyki

Urząd Prokuratorii Generalnej oprócz kadry prawniczej tworzy również pion administracyjny, składający się z wykwalifikowanych urzędników. Odbywając praktyki, student będzie miał okazję pracować z doświadczonymi specjalistami z różnych obszarów administracji, wykonującymi czynności służbowe w wydziałach Biura Budżetowo – Administracyjnego takich jak:

 • Wydział Budżetu i Finansów,
 • Wydział Gospodarczy,
 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Wydział Obsługi Kancelaryjnej.

Z zadaniami Biura można zapoznać się na stronie.

W ramach oferty (dla studentów administracji, finansów, informatyki):

 • praktyki w formie stacjonarnej,
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i zdobycie praktyki z zakresu rachunkowości prowadzonej w jednostce budżetowej; poznanie procedur wewnętrznych związanych z polityką rachunkowości, obiegiem i kontrolą dokumentów finansowo-księgowych,
 • zapoznanie się z procedurą postepowań o udzielenie zamówień publicznych, procedurami zakupowymi, zasadami prowadzenia gospodarki środkami trwałymi ze specyfiką pracy z obszaru IT w dużej instytucji państwowej; możliwość zapoznania się z zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi i zdobycie bezcennego doświadczenia w tym zakresie,
 • poznanie sposobu prowadzenia spraw kadrowych w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej z zakresu obiegu dokumentacji  w Urzędzie.

O ORGANIZATORZE
Prokuratoria Generalna to jedyna tego typu profesjonalna, unikatowa „kancelaria prawna”, która stoi na straży praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentuje Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa, agencje rządowe, instytucje sztuki i kultury czy jednostki naukowo-badawcze w sporach sądowych, mediacjach i negocjacjach, a nawet międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Przygotowuje również opinie prawne, a także uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prowadzi obecnie kilka tysięcy spraw, bardzo często o precedensowym charakterze, o łącznej wartości ponad 70 mld złotych. Wiele z nich to jedne z największych na polskim rynku, zarówno pod względem wartości przedmiotu sprawy, jak i złożoności zagadnień prawnych.


DLA KOGO?
Dla studentów i absolwentów prawa

 • III-V rok studiów prawniczych lub ukończone studia prawnicze,
 • ukończone przedmioty z zakresu prawa cywilnego,
 • dostępność co najmniej 4 dni w tygodniu (praktyka przewidziana jest na 120 godzin),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dla studentów innych kierunków

 • III-V rok studiów z zakresu m.in. administracji, finansów, informatyki lub ukończone studia w tych obszarach,
 • dostępność co najmniej 4 dni w tygodniu (praktyka przewidziana jest na 120 godzin),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

SPOSÓB APLIKACJI
Krok 1: Wystarczy wysłać zgłoszenie poprzez formularz:

Krok 2: Organizator przeanalizuje nadesłane zgłoszenia.

Krok 3: Organizator zaprosi studenta na rozmowę rekrutacyjną z kierownikiem właściwego departamentu, z Naczelnikiem właściwego wydziału (ten etap może zostać pominięty).

Krok 4: W razie przyjęcia na praktyki – należy dostarczyć skierowanie z uczelni wraz z informacją o podleganiu ubezpieczeniu NNW lub dowodu ubezpieczenia NNW, jeżeli praktyki nie odbywają się  w ramach skierowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie. 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego