Program Menedżerski firmy Unilever

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier zaprasza do udziału w Programie Menedżerskim organizowanym przez firmę Unilever.

Program będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszym będzie realizacja 9-12 miesięcznego, międzydziałowego, strategicznego projektu Start-up. Każdy projekt kończy się oceną indywidualnych dokonań uczestnika, na podstawie której wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w Assessment Centre. Najlepsi będą kontynuować program na ścieżce menedżerskiej.

Program koncentruje się na rozwoju umiejętności przywódczych i wiedzy specjalistycznej. Dlatego w trakcie programu uczestnicy w systemie rotacyjnym w różnych działach firmy m.in. marketingu, sprzedaży, finansów, logistyki czy HR. Uczestnicy programu zdobędą doświadczenie międzynarodowe poprzez pracę projektową. To pozwoli szybko zdobyć wiedzę o firmie, szerokie spojrzenie na procesy w niej zachodzące oraz poznać wiele osób z różnych szczebli organizacji.

Uczestnik programu menedżerskiego przejdzie przez intensywny cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w formie tradycyjnej - z trenerem oraz e-learningowych. Specjalnie przygotowana ścieżka szkoleń umożliwi rozwój umiejętności osobistych, cech przywódczych oraz wiedzy zawodowej.

Proces Rekrutacji:

 • Aplikacja on-line otwarta od lutego do 15 kwietnia 2011 roku,
 • Testy psychometryczne on-line,
 • Case-study,
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Idealny Kandydat:

 • student 5 roku lub absolwent (nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia studiów),
 • posiadający umiejętności przywódcze,
 • zorientowany na klienta i konsumenta,
 • zorientowany na cel,
 • entuzjastyczny i kreatywny,
 • otwarty na zmiany,
 • umiejący pracować w zespole i w środowisku międzynarodowym,
 • zainteresowany biznesem (posiadający doświadczenie zdobyte np. podczas praktyk, staży, w projektach w ramach organizacji studenckich),
 • biegle znający język angielski,
 • posiadający wysokie umiejętności analityczne.

Więcej informacji na stronie firmy.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego