Praktyka w firmie Unilever

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier przypomina, że jeszcze tylko do 15 kwietnia 2011 roku można ubiegać się o możliwość odbywania praktyk w firmie Unilever - jednego z największych producentów żywności, kosmetyków i środków czystości.

 

Firma Unilever przygotowała dwa programy praktyk:

  • Program Praktyk Letnich – adresowany jest do studentów III – V roku studiów. Praktyki są płatne, rozpoczynają się 1 lipca i odbywają się w Warszawie. Każdy student wybiera dział, w którym chciałby odbywać praktykę: marketingu, sprzedaży, finansów, logistyki lub personalny. Tam, pod opieką doświadczonych pracowników, będzie zaangażowany w realizację ważnych dla firmy projektów. Podsumowaniem praktyki będzie prezentacja, wygłaszana przed zaangażowanymi w projekt pracownikami. Ocena pracy i rekomendacja menedżera jest jednym z elementów decydujących o dalszym rozwoju kariery w strukturach firmy.
  • Program menedżerski – skierowany jest do studentów V roku i absolwentów do roku od ukończenia studiów. Przez dziewięć do dwunastu miesięcy, pod opieką doświadczonego menedżera, uczestnicy programu będą realizować strategiczne, międzydziałowe projekty Start-up m.in. w działach marketingu, sprzedaży, logistyki, czy finansów. Po zakończeniu projektów najlepsi otrzymają możliwość kontynuowania programu na ścieżce menedżerskiej przez kolejne dwa lata. Każdy uczestnik, obok zdobycia specjalistycznej wiedzy przejdzie również intensywny cykl szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w praktykach zobligowane są do złożenia aplikacji na stronie www.unilever.pl/kariera do 15 kwietnia 2011 roku.

Szczegóły na www.unilever.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego