Konkurs VERBA VERITATIS

Pokaż w kalendarzu: 
0

XVII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu już rozpoczęty. Jeśli tematyka konkursu nie jest Ci obca zgłoś swoją pracę dyplomową i zgarnij cenne nagrody.
 


CO? – konkurs VERBA VERITATIS
APLIKACJA DO: 31 lipca 2022 r.


O KONKURSIE
Ruszyła XVII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
  • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

DLA KOGO?
Do udziału organizator zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione w terminie 01.09.2020–31.07.2022.


SPOSÓB APLIKACJI
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie. Do formularza należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego