Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem

Pokaż w kalendarzu: 
0

Twoja praca dyplomowa poruszała zagadnienia związane z historią, zabytkami, atrakcjami oraz promocją Gminy Olkusz czy ziemi olkuskiej? Weź udział w konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH "Bolesław".

 

 


CO? – konkurs o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH "Bolesław" na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską


O KONKURSIE
Zachęcamy do udziału w konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH "Bolesław" na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

W ramach konkursu można przesyłać prace dyplomowe, w tym inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie poruszające zagadnienia związane z historią, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi, a także promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także promujące lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta. W kategorii specjalnej zostanie wyłoniona jedna praca magisterska, inżynierska lub licencjacka dotycząca historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2024 roku oraz prace doktorskie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2025 roku. Ma to dać możliwość wyboru tematu pracy związanego z Olkuszem i ziemią olkuską osobom, które dopiero rozpoczynają studia. Z drugiej strony organizator pragnie zachęcić absolwentów, którzy w swych pracach podjęli tematykę związaną z zakresem konkursu do zgłoszenia prac.

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.


SPOSÓB APLIKACJI
Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres Organizatora:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Biuro Promocji i Informacji Publicznej

Rynek 1, 32-300 Olkusz

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz, tel. tel. 32 6260160, 32 6260162 lub 32 6421926.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego