Graduate Leadership Programme

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zachęca wszystkich studentów oraz absolwentów uczelni wyższych do uczestnictwa w dwuletnim programie Graduate Leadership Programme, realizowanym przez ING Bank Śląski.

 

Program to zaplanowana dwuletnia ścieżka szybkiego rozwoju, podzielona na etapy takie, jak:

  • Poznanie organizacji (1 rok), jaką jest ING Bank Śląski, składające się, min. z programu wprowadzającego, krótkich projektów, szkoleń, wsparcia rozwoju kariery, mentoringu, działań rozwojowych. Na zakończenie pierwszego etapu organizowany jest Panel Dyskusyjny z udziałem menedżerów, z którymi pracował uczestnik oraz wybranych dyrektorów lub członków Zarządu. Celem Panelu jest ocena uczestnika po pierwszym roku pracy, oraz podjęcie decyzji o wyborze obszaru, w którym będzie kontynuowana ścieżka rozwoju.
  • Sprawdzenie w działaniu (2 rok), czyli udział w specjalistycznych projektach i kursach, które mają przygotować uczestnika do pełnienia roli menedżera liniowego lub eksperta. Ponadto pod koniec drugiego roku zorganizowany zostanie kolejny Panel Dyskusyjny, którego celem będzie kompleksowa ocena postępów w rozwoju uczestnika, na podstawie której nastąpi określenie dalszej ścieżki kariery.

Program skierowany jest do osób, które:

1)      ukończyły, bądź wkrótce ukończą studia magisterskie (nie tylko na kierunkach ekonomicznych),

2)      mają doświadczenie zawodowe nie dłuższe niż dwa lata,

3)      posługują się płynnie językiem angielskim,

5)      mogą pochwalić się ciekawymi doświadczeniami z okresu studiów (np. działalność w   kołach naukowych lub organizacjach studenckich, stypendia lub praktyki zagraniczne, osiągnięcia sportowe, udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach).

 

Rekrutacja

Co roku realizowane są dwie edycje programu – wiosenna i jesienna, rekrutacja odbywa się zatem dwukrotnie. Można jednak aplikować w dowolnym terminie w roku. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.

W ramach tego procesu kandydaci zapraszani są do następujących etapów rekrutacji:

1.       Wypełnienie aplikacji,

2.       rozwiązanie testów analitycznych,

3.       rozmowa rekrutacyjna,

4.       Assessment Centre,

5.       panel dyskusyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące składania aplikacji, a także regulamin programu znajdują się na stronie internetowej.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego