Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Pokaż w kalendarzu: 
0

Serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na
Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem organizacji Forum jest popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.


CO? – Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.
KIEDY? – 25 maj 2022 r. godz. 8:40 – 15:00 
GDZIE? – ŚMCEBI, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów


O WYDARZENIU
Wydarzenie jest bezpłatne, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na spotkanie, która trwa do piątku 20 maja 2022 r.  

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się poniżej:

 • 8:40 – 9:00 – Rejestracja
 • 9:00 – 9:10 – Przywitanie i wprowadzenie – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 9:10 – 9:40 – Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz – Firma SajTom Light Future
 • 9:40 – 9:55 – Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury – Instytut Metali Nieżelaznych Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • 9:55 – 10:25 – Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • 10:25 – 10:40 – Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • 10:40 – 10:55 – Nanomateriały katalitycznie - możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 10:55 – 11:25 – Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej – NanoStal Sp. z o.o.
 • 11:25 - 11:55 – Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych
 • 11:55- 12:10 – Oferta  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab  – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 12.10–13.10 – Przerwa na lunch
 • 13.10–13.30 – Finansowanie innowacyjnych projektów (Śląski Klaster Nano)
 • 13.30–15.00 – Debata „Nanotechnologia i nanocząstki – szansa czy zagrożenie?”. Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.


DLA KOGO?
W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


SPOSÓB APLIKACJI
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/fbn 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego