Dodatkowe praktyki studenckie

Pokaż w kalendarzu: 
0

Informujemy, iż studenci którzy chcą wziąć udział w dodatkowych praktykach studenckich mogą zgłosić się do Biura Karier w celu otrzymania listu polecającego. List ten może stanowić podstawę do podpisania umowy z wybraną przez studenta organizacją.

Możliwość otrzymania listu polecającego nie dotyczy praktyk obowiązkowych, w przypadku których umowa podpisywana jest na podstawie skierowania na praktyki, wydawanego przez opiekuna praktyk na właściwym dla studenta wydziale.

Osoby zainteresowane otrzymaniem listu polecającego zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami Biura Karier.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego