Bootcamp Burgas

Pokaż w kalendarzu: 
0

Charakteryzuje Cię otwartość na świat? Chcesz poszerzać horyzonty? Zapraszamy do udziału w Bootcamp Burgas – tygodniu szkoleniowym, którego celem jest nabycie wiedzy i praktyki w obszarze transformacji środowiskowej.

 

 

 


CO? - Bootcamp Burgas (Bułgaria)
KIEDY? - 10 - 12 września 2024 r. 
GDZIE? - Burgas, Bułgaria


O INICJATYWIE
Bootcamp jest cześcią Transformation Labs, którego celem jest:

  • Zaangażowanie młodych naukowców i studentów studiów magisterskich w życie sojuszu Transform4Europe.
  • Stymulowanie interdyscyplinarnych badań w obszarach tematycznych konsorcjum.
  • Tworzenie warunków do poprawy możliwości badawczych i potencjału sojuszu poprzez szkolenia zorientowane na problemy.
  • Stworzenie możliwości dla różnych form współpracy z interesariuszami.

Tematem przewodnim wydarzenia jest: zrównoważony rozwój i transformacja środowiska: skuteczna adaptacja do zmian klimatu i innowacje.

Zadaniem uczestnika jest aktywny udział w inicjatywach organizowanych w ramach Bootcamp Burgas w dniach 10-12 września 2024 r.

Szczegółowy opis wydarzenia.


SPOSÓB APLIKACJI
Rejestracja odbywa się poprzez formularz.

Aplikacje przyjmowane są do 21 lipca 2024 r.

Komisja Oceniająca będzie złożona z przedstawiciela Biura Projektu Transform4Europe, przedstawiciela Biura Współpracy z Gospodarką oraz przedstawiciela Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na ocenę końcową kandydata składać się będą:

  1. doświadczenie, aktywność studencka, dodatkowe osiągnięcia,
  2. kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego,
  3. motywacja do udziału w wydarzeniu,
  4. znajomość drugiego języka obcego,
  5. zgodność wykształcenia z obszarem tematycznym wydarzenia.

Trzy osoby, które otrzymają największą liczbę punktów, na podstawie oceny Komisji, zostaną zaproszone do udziału w Bootcamp, która odbędzie się w dniach 10 - 12 września 2024 r. w Burgas w Bułgarii.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową o wyniku rekrutacji najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu będą miały pokryte koszty podróży, zakwaterowania oraz otrzymają dietę podróżną.

Pytania należy kierować na adres: spinplace@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego